/ Төсвийн гүйцэтгэл KPI / ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХЭМЖИХ ТОО БОЛОН ЧАНАРЫН ХҮРСЭН ҮР ДҮН

ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХЭМЖИХ ТОО БОЛОН ЧАНАРЫН ХҮРСЭН ҮР ДҮН

Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоо болон чанарын үзүүлэлт,хүрэх үр дүн

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр; Хууль зүйн  сайд

Төсвийн эрх захирагчийн нэр; Д.Батмөнх

 

д\д

Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

Зорилтот тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

Тайлбар

1

Цагдаа

     

11

Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийн илэрүүлэлтийн түвшин нийслэлд 40.0 орон нутагт 50.0- аас дээш хувьд хүргэсэн байх

50 %

53,1%

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

12

Түдгэлзүүлсэн  хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх шийдвэрлэх ажлын эрчимжүүлж,үр дүнг тооцож, урьд онуудад түдгэлзүүлсэн хэргийн 20.0 , 2015 онд  түдгэлзүүлсэн хэргийн 30 -аас доошгүй хувийг тус тус нөхөн илрүүлсэн байх

20 %, 30%

2,9 %   7%

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

13

Гэмт хэргийн улмаас учирсан  хохирлын 60.0-аас доошгүй хувийг нөхөн төлүүлэх,хөрөнгө битүүмжлэх арга хэмжээ авсан байх

60%

22,7%

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

14

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээлэл бүрийг бүрэн бүртгэн шуурхай шалгаж,шийдвэрлэлтэнд тавих хяналтыг сайжруулж,нийт шийдвэрлэсэн гомдол ,мэдээлэл

 100%

100 % 

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

15

Гудамж тайлбайд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг өмнөх оны түвшингээс бууруулах,

 

2014 оноос 3% -иар буурсан

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

16

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг өмнөх оны түвшингээс бууруулах

 

2014 оноос 0,9%-иар буурсан

2015 оны 06 дугаар сарын байдлаар

 

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу?

Хэлтсийн дарга: Д.Батмөнх         Утас  99110656

Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн ; Б.Золжаргал 89110245

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2014-11-25
Эрэн сурвалжилж байна