/ Өргөдөл, гомдол хүлээн авах /
  • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ
    2015-03-06
    ...Иргэн та цагдаад хандах бол... - Цагдаагийн ерөнхий газрын даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Цахилгаан шуудан, утас, факс, интернэт, холбоо мэдээллийн бу
Статистик мэдээ
  • 2014-11-25
Эрэн сурвалжилж байна